Vlera e Dhikrit

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on linkedin
About This Episode

More episodes of Vlera e Dhikrit:

Leave a Reply

About Vlera e Dhikrit:

Të gjitha krijesat me vetëdije apo jo ecin drejt Allahut të lartësuar. Ndër gjërat që na ndihmojnë më së shumti në këtë rrugë është përmendja e Tij – Dhikri. Përmendja e Tij është shenjë e besimit, dashurisë, përuljes dhe mirënjohje, prandaj vlera e saj është e madhe. E për vlerën e përmendjes së Allahut flet edhe hoxha i nderuar Enis Rama.

Advertisement

Related Shows

Get The Latest Updates

Subscribe To Our Weekly Newsletter

No spam, notifications only about new products, updates.
On Key

Related Posts

Van Lathan’s The Red Pill

Van Lathan serves up a weekly dose of truth, sonically force feeding listeners the red pill, and NEVER apologizing. News, politics, and pop-culture are all

On One with Angela Rye

Welcome to On One With Angela Rye. Tune in every week for the most honest answers to the pressing political, racial, and pop culture questions

expediTIously with Tip “T.I.” Harris

The multi-hyphenate Rapper, Actor, Entrepreneur, Family Man, Philanthropist and Activist, Tip “T.I.” Harris is bridging the gap and shedding light on important social topics and